نسلهای قهرمان و تمام کننده در ایران وبلاگ شخصی محمد حسینی بهتره عکس وظاهر خروس بذاریم کنار جنگشو ببینیم قیافه حیوان چیزی رو حل نمیکنه چوب و خارو شگرده که جواب میده خلاصه چشماتونو باز کنید گوشاتون رو ببندید با حرف مردم کلاه نره سرتون برای خرید حیوان حتمی جنگشو ببینید حرف رو ول کنید 09376343644 http://dark-light.mihanblog.com 2020-03-28T17:56:12+01:00 text/html 2016-12-27T10:34:22+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی دوستان برای بازدید از فیلم ها و عکس های جدید ما به کانال تلگرام بپیوندید http://dark-light.mihanblog.com/post/324 <blockquote style="text-align: center; margin: 0px 0px 0px 40px; border: none; padding: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4" style="direction: rtl;">www.telegeram.me/mohamadlari &nbsp; &nbsp; &nbsp; دنیای لاری محمد</font></blockquote> text/html 2015-08-06T06:29:29+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی جوجه های 94 http://dark-light.mihanblog.com/post/321 <img src="http://8pic.ir/images/7rzi10bz0pz4d3c62fls.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://8pic.ir/images/m2kpj3dz0dbvw6dq7vva.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://8pic.ir/images/wmi79orpjg67d1xvxo81.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-08-06T06:11:58+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی پسر اسپروز http://dark-light.mihanblog.com/post/320 <img src="http://8pic.ir/images/i242zqxc75d2ei6y1e83.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2015-07-20T11:06:59+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی خروس های نامی ایران http://dark-light.mihanblog.com/post/319 <p><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 102);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جا دارد در این وبلاگ از آقای عامر&nbsp; که بهترین خروسهای ترکیه و آقای فرید ماهوتییان که بهترین خروس های&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; هلند را وارد ایران کردند و باعث سرعت و کیفیت جنگها شدند تشکر کنم که واقعا نقش مهمی در کیفیت نسلهای&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; موجود را دارند</font></p> text/html 2015-03-10T18:52:21+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی جنگ زیبای طلایی به نام سالار در دستان خدا بیامرز حمید کاظمی که بیشتر نسل های حرفه ای ما متعلق به ایشان بود روحش شاد http://dark-light.mihanblog.com/post/312 [http://www.aparat.com/v/ubRiH] <a href="http://www.aparat.com/v/ubRiH">http://www.aparat.com/v/ubRiH</a> text/html 2015-03-07T19:39:46+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گروهای 93.12.14 محمد حسینی که مثل هفته قبل سه تا شو زدیم http://dark-light.mihanblog.com/post/311 [http://www.aparat.com/v/MYh5V][http://www.aparat.com/v/46w8E][http://www.aparat.com/v/APoXx] <a href="http://www.aparat.com/v/APoXx">http://www.aparat.com/v/APoXx</a> <a href="http://www.aparat.com/v/46w8E">http://www.aparat.com/v/46w8E</a> <a href="http://www.aparat.com/v/MYh5V">http://www.aparat.com/v/MYh5V</a> text/html 2015-03-02T21:12:04+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گرو اول کورکودیل که حریفش فرار کرد http://dark-light.mihanblog.com/post/310 [http://www.aparat.com/v/ItTm5] <a href="http://www.aparat.com/v/ItTm5">http://www.aparat.com/v/ItTm5</a> text/html 2015-03-02T20:19:42+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی جوجه شیطان قوزی http://dark-light.mihanblog.com/post/309 [http://www.aparat.com/v/lVus4] <a href="http://www.aparat.com/v/lVus4">http://www.aparat.com/v/lVus4</a> text/html 2015-03-02T19:40:14+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی نوه شیطان و هموسوکش که مثل هموسو کش میجنگه در93.12.8 گرو خود را برد http://dark-light.mihanblog.com/post/308 [http://www.aparat.com/v/V3yq0] <a href="http://www.aparat.com/v/V3yq0">http://www.aparat.com/v/V3yq0</a> text/html 2015-02-28T22:05:03+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گرو سوم کورکودیل جوجه اسپیروز93.12.7 http://dark-light.mihanblog.com/post/307 <a href="http://www.aparat.com/v/a4Igm">http://www.aparat.com/v/a4Igm</a> text/html 2015-02-26T04:52:51+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گرو پنجم زنبور برادر اسپروز محمد حسینی http://dark-light.mihanblog.com/post/306 <a href="http://www.aparat.com/v/0OT9n">http://www.aparat.com/v/0OT9n</a> text/html 2015-02-25T19:47:20+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گرو هفتم آشیل http://dark-light.mihanblog.com/post/305 <a href="http://www.aparat.com/v/3yskC">http://www.aparat.com/v/3yskC</a> text/html 2015-02-25T19:27:23+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گرو ششم آشیل http://dark-light.mihanblog.com/post/304 <a href="http://www.aparat.com/v/zmc8p">http://www.aparat.com/v/zmc8p</a> text/html 2015-02-25T18:51:13+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گرو چهارم زنبور (برادر اسپروز محمد حسینی) http://dark-light.mihanblog.com/post/303 <a href="http://www.aparat.com/v/2r4L7">http://www.aparat.com/v/2r4L7</a> text/html 2015-02-25T18:18:36+01:00 dark-light.mihanblog.com محمد حسینی گرو دوم زنبور(برادر اسپروز محمد حسینی) http://dark-light.mihanblog.com/post/302 <a href="http://www.aparat.com/v/y9et6">http://www.aparat.com/v/y9et6</a>